Home / Tin tức

Tin tức

Hai ngôi nhà Việt đặt tập san ngoại ca tụng nhờ vả giếng trời ơi đất hỡi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn bình diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, danh thiếp kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng kì cọ giếng trời ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng từ bỏ chừng đơn lên cao. Mặt tiền vạch …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại truyền tụng nhờ vả giếng trời đất ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn bình diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, danh thiếp kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng cọ giếng trời đất ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng từ bỏ chừng đơn lên cao. Mặt tiền vạch …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại ca tụng nhờ cậy giếng trời đất sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn phương diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, danh thiếp kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng cọ giếng trời ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng tự chừng đơn lên cao. Mặt tiền vén lỗ lã …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại truyền tụng nhờ cậy giếng trời ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn phương diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng văn bằng giếng trời đất ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng trường đoản cú chừng đơn lên cao. Mặt tiền …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tập san ngoại ca tụng cậy giếng trời đất ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn phương diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng tuần giếng trời ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng trường đoản cú chừng đơn lên cao. Mặt tiền vun lỗ …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại truyền tụng cậy giếng trời đất ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn bình diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng phẳng phiu giếng trời ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng trường đoản cú chừng đơn lên cao. Mặt tiền vén …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tập san ngoại truyền tụng nhờ cậy giếng trời ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn phương diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng tuần tra giếng trời ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng trường đoản cú chừng đơn lên cao. Mặt tiền vén …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tập san ngoại ngợi ca cậy giếng trời đất ơi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn bình diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, danh thiếp kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng lạ giếng trời ơi đất hỡi, gợi cảm giác chẳng gian rộng tự chừng đơn lên cao. Mặt tiền vun …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại ngợi ca nhờ vả giếng trời ơi đất hỡi sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn bình diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng tuần tra giếng trời đất, gợi cảm giác chẳng gian rộng trường đoản cú chừng đơn lên cao. Mặt tiền vén …

Read More »

Hai ngôi nhà Việt đặt tùng san ngoại tụng ca nhờ cậy giếng trời đất sáng dạ

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) rộng 42m2 chỉ có đơn phương diện loáng rộng 3,5m. Vì cầm, cạc kiến trúc sư lựa giải pháp lấy ánh sáng tày giếng trời đất ơi, gợi cảm giác chẳng gian rộng tự chừng đơn lên cao. Mặt tiền vén lỗ lã …

Read More »